Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller kan stille til valg, har de få muligheter til å si meningen sin og påvirke politiske avgjørelser. Derfor har vi ungdomsråd.

I alle norske kommuner skal det være ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett til å medvirke i saker som handler om barn og unge.

Vil du bli med i et ungdomsråd?

Som medlem av et ungdomsråd snakker du til kommunen på vegne av andre ungdommer i kommunen hvor du bor. Ungdomsrådet velges av kommunestyret. I Lunner kommune velges ungdomsrådet for ett år om gangen, i Gran velges de for to år om gangen.

I ungdomsrådet får du

  • delta i møter, behandle saker og si noe om hva du mener er viktig for barn og unge
  • mulighet til å løfte fram saker du engasjerer deg i
  • delta i sosiale aktiviteter
  • delta i aktuelle kurs og arrangementer

Medlemmene i ungdomsrådet får betalt for arbeidet de gjør.

Når møtes ungdomsrådene?

Du finner oversikt over møtedatoer for ungdomsrådene her:

Har du innspill eller spørsmål?

Du trenger ikke å være medlem av ungdomsrådet for å engasjere deg.

  • Har du innspill til saker du ønsker ungdomsrådet skal ta opp? 
  • Har du forslag til hvordan ungdom i din kommune kan få det enda bedre?
  • Vil du vite mer om ungdomsrådets arbeid?

Ta kontakt med ungdomsrådet i din kommune

Mia J. Grua, leder i Lunner ungdomsråd

Nils Jørund Lieberg Stieng, leder i Gran ungdomsråd

Jane Rogstad Slette, kontaktperson for ungdomsrådene