Hva er Elvelangs?

Elvelangs har vært arrangert langs Vigga i mange år. Frivillige lag og foreninger, kommunen og andre har innslag og underholdning langs løypa som har gått langs Vigga. 
 
Høstjevndøgns symbolikk og mystikk utgjør rammen for denne store kulturelle mønstringen i Brandbu. Høstjevndøgn, da natt og dag er like lange over hele verden, sollyset blir gradvis svakere, og innhøstingen pågår. Dagen er knyttet til både tro og overtro gjennom årtusener. Det forgår høsttakkefester og vi har religiøse merkedager.
Under Elvelangs blir elektrisk lys erstattet av over 1200 fakler lang Vigga, og man inviterer til kulturvandring der man opplever kunstneriske og kulturelle innslag i form av lys, visuelle opplevelser, dans og toner.

Oppstart - Hapro kl. 1930
Avsluttes - Størenslunden ca. kl. 2200
Rute - i Brandbu sentrum