Tidligere har kommunen sørget for skøyteis både på rundbanen og den indre banen på Rosendalsbanen. Denne vinteren blir det skøyteis på den indre banen, men ikke på rundbanen. 

Grunnen til at det ikke blir is på rundbanen, er at vi har færre driftsoperatører ved Brandbu idrettshall enn tidligere. 

I den indre banen er det likevel gode muligheter for å gå på skøyter og spille ishockey.

Hvor ligger Rosendalsbanen?

Rosendalsbanen ligger i Brandbu, mellom Brandbu barneskole og Brandbu ungdomsskole. 

Ønsker du å gå langdistanse på skøyter?

På Jevnaker er det et interkommunalt skøyteanlegg. Jevnaker kunstisbane er en fullskala isbane med kunstis både på indre og ytre bane.

Hvis du ønsker å gå langdistanse på skøyter, har du fortsatt muligheten til det ved å ta turen dit. Du kan finne mer informasjon om Jevnaker kunstisbane på Jevnaker kommunes nettside.