Åpningen av Harestua torg er et samarbeid mellom Lunner kommune og Lunner Almenning, og det blir et innholdsrikt program fra kl. 11.00 til kl. 16.00. I tillegg til de offisielle talene og åpningsseremoniene, vil det være underholdning fra scena på torget og inne i glassgangen i helse- og omsorgssenteret. Harestukoret, Harestua barne- og ungdomsteater, Lunner skolekorps, Hadeland kulturskole og Ragnar Strandbakke med band sørger for kulturelle innslag gjennom hele dagen. Stein Buan er konferansier.

På torget sørger Ung Hadeland for aktiviteter for barn og unge, og der vil også ulike aktører ha stands. Selvsagt blir det servering av kaker og kaffe  - både inne på omsorgssenteret og ute på torget - denne dagen.